Wydział Leśny

Witamy na stronach Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, najstarszej polskiej jednostki kształcącej leśników na poziomie akademickim od 1919 r. Historia kształcenia kadry leśnej sięga 1816 r. i Szczególnej Szkoły Leśnictwa, której kontynuatorką jest SGGW. Oferujemy studia inżynierskie i magisterskie na kierunku Leśnictwo oraz Gospodarka przestrzenna, studia doktorskie w ramach Szkoły Doktorskiej SGGWa także studia magisterskie anglojęzyczne Forest Information Technology, prowadzone wraz z Wydziałem Lasu i Środowiska Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Eberswalde w Niemczech. Oferujemy również studia podyplomowe. W dydaktyce opieramy się na długoletnim doświadczeniu kadry z Instytutu Nauk Leśnych i innych instytutów SGGW oraz na nowoczesnej bazie dydaktycznej w kampusie uczelni oraz w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Rogowie i innych lasach Polski.

Studia na Wydziale Leśnym

Życie wydziału

Bieżące informacje

Wydział Leśny w mediach

GIS Day w Stolicy w roku 2023 odbył się na Wydziale Leśnym SGGW.

Film TV SGGW 2023

Leśnictwo w SGGW

Film na dzień otwarty 2021

Gospodarka przestrzenna w SGGW

Film na dzień otwarty 2021

Dlaczego studia na Wydziale Leśnym SGGW

Film TV SGGW 2020

Dlaczego studia na Wydziale Leśnym SGGW - rozmowa prodziekanów

Film TV SGGW dzień otwarty 2021

20 lat Gospodarki przestrzennej w SGGW

Film konferencji jubileuszowej

Leśny Zakład Doświadczalny i GP

Film TV SGGW 2021

Życie akademickie w naszym kampusie z lotu ptaka

Film o SGGW

Nasze instytuty